wpbbe83354.png

 

wp2ff3342a.png
15 Augustus 2012 Maria Processie Zwolle Basiliek Onze Lieve Vrrouwe ten Hemelopneming

wp3ca7a3e4_0f.jpg wpac2cee21_0f.jpg
 Start Processie                         Maria van de broederschap Kevelaar

wpc31ad67d_0f.jpg
 Bewieroking altaar door Kardinaal W.J. Eik  met assistentie van   
  Diaken van dienst
___________________________________________________________

26 juni 2011 Sacramentsprocessie Heilige Stede, St. Stefanuskerk Hasselt.

De processie in Hasselt ontstond in de Middeleeuwen rond 1218 toen heiligschennis gepleegd werd door een middeleeuwse kampvechter die de ciborie met hosties (=beker met het heilige brood) uit handen van een priester sloeg die hiermee op weg was naar een zieke vrouw.
De hosties vielen op de grond en volgens ooggetuigen zouden daarboven lichtende sterretjes geschitterd hebben.

Een aantal jaren geleden is deze traditie weer opgepakt en nu vindt jaarlijks in Hasselt de processie plaats van het Heilig sacrament van lichaam en bloed van Christus. De processie wordt voorafgegaan door viering van de eucharistie en afgesloten met aanbidding van het heilig sacrament.
wp0638c4a6_0f.jpg wpc353aa77_0f.jpg
Lezing uit het heilig evangelie
wpbb322639_0f.jpg     wp2b7713e4_0f.jpg
Bewierroking van de parochianen       Water en wijn worden één...

Foto’s J.A. Decrock - Brood om van te leven -
___________________________________________________________

16 oktober 2010 St. Catharina Kathedraal Utrecht

Aartsbisschop W.J. Eijk wijdt Fokke van Dalen, Jan van Heugten en Hans Nijhuis tot permanent diaken in het Bisdom Utrecht.

wp6190bfbc_0f.jpg
De drie gewijde diakens zullen een part-time zending krijgen.

Fokke van Dalen wordt werkzaam in de Thomas a Kempis parochie van Zwolle, Hasselt, IJsselmuiden, Kampen en Hattem.
Jan van Heugten  wordt werkzaam in de parochie H.H. Twaalf apostelen in de omgeving Zutphen / Vorden
Hans Nijhuis wordt werkzaam op het officialaat bij het Bisdom.

Foto’s o.a. JFA van Dalen
------------------------------------------------------------------------------
16 Oktober 2010 - Eed van trouw drie diaken kandidaten

Mgr. Dr. W.J. Eijk heeft tijdens een plechtige eucharistieviering in de huiskapel van het bisschoppelijke paleis aan de Maliebaan in Utrecht de eed van trouw ontvangen van drie kandidaten voor de diaken wijding.

wpa7354b68_0f.jpg
De eed van trouw.

------------------------------------------------------------------------------
17 april 2010 aanstelling tot acoliet

wp6312249b_0f.jpg
Mgr. Hoogenboom stelt drie studenten van de diaken opleiding aan tot acoliet. Diaken H.J. Schoot assisteert. Tijdens de plechtige eucharistieviering in de kapel van de Keistraat te Utrecht.

----------------------------------------------------------------------------------------------
21 juni 2008 aanstelling tot lector  

wp7b875223_0f.jpg
Mgr. De Kok in de kapel van Dijnselburg te Zeist stelt de diaken studenten aan tot lector middels het overhandigen van  het evangelie in een plechtige eucharistieviering. Diaken B. Van Wilgenburg assisteert.
 “Zie hier de mens”
            Diaken in de kerk